ที่เที่ยวอุบล

ที่เที่ยวอุบล มีหลากหลายรูปแบบ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านกาแฟสไตล์ธรรมชาติ มินิมอล ญี่ปุ่น มัทฉะอุบล ร้านมัทฉะ

ที่เที่ยวอุบล แห่เทียนอุบล

ประวัติความเป็นมาอุบลราชธานี ที่เที่ยวอุบล

จังหวัดอุบลราชธานี ชอบเรียกกันด้วยชื่อสั้นๆว่า อุบลฯ ตัวย่อ อบ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคอีสานตอนล่าง มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ในภาคอีสาน รวมทั้งชั้นที่ 5 ของเมืองไทย แล้วก็มีมวลชนมากมายเป็นชั้น 3 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์นาน มีหลักฐานทั้งยังประวัติศาสตร์รวมทั้งโบราณคดีวิทยาที่ดั้งเดิม เป็นต้นว่า ภาพลายเส้นสีที่อุทยานแห่งชาติหน้าผาแต้ม รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายที่ จารีตที่ขึ้นชื่อลือนามของจังหวัดนี้เป็นแห่เทียนพรรษา รวมถึง ที่เที่ยวอุบล มีพื้นที่อยู่ชิดกับอำนาจรุ่งเรือง, จังหวัดยโสธร, จังหวัดศรีสะเกษ, ประเทศลาวแล้วก็ราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่เที่ยวอุบล คาเฟ่อุบล

ที่เที่ยวอุบล แห่เทียนอุบล
ที่เที่ยวอุบล แห่เทียนอุบลจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในรอบๆแอ่งวัวราช โดยมีลักษณะตำแหน่งที่ตั้งที่นานัปการทั้งยังพื้นที่แบบที่ราบสูง ทำเลที่ตั้งแบบเทือกเขาซับซ้อนในชายแดนตอนใต้ โดยมีแนวเขาที่สำคัญเป็นทิวเขาบรรทัดรวมทั้งทิวเขาพนมป่าดงรัก มีแม่น้ำโขงกันระหว่างตัวจังหวัดและก็ประเทศลาว แล้วก็มีแม่น้ำหลักๆดังเช่น แม่น้ำมูลรวมทั้งแม่น้ำชี นอกเหนือจากนั้นยังมีสายธารที่หลักๆหลายสาย เช่น ลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย

ประชาชนโดยมากเชื่อในศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่นิยมดำรงชีพทำการเกษตรเป็นหลักโดยมีการทำไร่ทำนาข้าวรวมทั้งเพาะปลูกพืชไร่ประเภทต่างๆได้แก่ ปอแก้ว มันสำปะหลัง ถั่วดิน มีการเลี้ยงปศุสัตว์ และก็ทำประมงอยู่นิดหน่อย รวมทั้งยังมีอาชีพอื่นๆที่สำคัญด้วย อาทิเช่น อุตสาหกรรมรวมทั้งกิจการค้าการบริการ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับเรียกว่า” เมืองผู้รู้ เมืองนักแสดงแห่งชาติ”
ยุคอยุธยารวมทั้งจังหวัดธนบุรี ที่เที่ยวอุบล

ประวัติศาสตร์

ยุคอยุธยาแล้วก็จังหวัดธนบุรี
พระผู้เป็นเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์ นามว่า พระผู้เป็นเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 หรือพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ ทรงครองบัลลังก์ โปรดตั้งให้ท้าวท่วมเจ้าขุนมูลนายคนธรรมดาเชื้อสายไทพวน เป็นเจ้าอุปราชนครเวียงจันทน์ รวมทั้งโปรดให้เจ้าอุปราชท่วมนำไพร่พลไปตั้งเมืองที่หนองบัวลุ่มภูเขา (ตอนนี้เป็นจังหวัดหนองบัวลำภูเขา) โดยตั้งชื่อเมืองว่า “นครเขื่อนหมวดกาบแก้วบัวบาน”

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็สร้างป้อมกันชนให้แก่อาณาจักร์ที่พึ่งพิงถูกแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ กษัตริย์ล้านช้างเวียงจันทน์หรือพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ ก็เลยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อให้เจ้าอุปราชท่วมพระพ่อของพระวอพระตาไปสร้างเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านกระทั่งถึงกับอาณาจักรอยุธยาแล้วก็อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางที่พึ่งปลีกตัวจากเวียงจันทน์ไปตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ ปัจจัยที่สำคัญของการล่มสลายของอาณาจักรล้านช้าง เนื่องจากการแทรกแซงหรือได้รับการไกล่เกลี่ยจากพระเพทราชากษัตริย์อาณาจักรอยุธยา ซึ่งได้เสนอให้แยกอาณาจักรออกมาจากกันเพื่อลดปัญหาของความไม่ลงรอยกันที่ร้ายแรง ซึ่งข้างเมืองหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เปลี่ยนเป็นคู่พิพาทกันกับข้างเมืองหลวงพระบางถัดมาช้านานอีกกว่าร้อยปี ด้วยมูลเหตุดังที่กล่าวถึงมาแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตั้งเมืองนครเขื่อนหมวดกาบแก้วบัวบาน(หนองบัวลำภูเขา)ขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านใช้กระทั่งถึงกับอาณาจักรหลวงพระบางคู่อาฆาตชั่วนิจนิรันดร์เป็นหลัก หลังจากพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ทรงตั้งอาณาจักรใหม่ นามว่า อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นช่วงๆช่วงเวลาภายหลังจากอาณาจักรล้านช้างได้ล่มสลายไปแล้ว แล้วก็ถูกแยกเป็น 2 อาณาจักร โดยประมาณในราวปี พุทธศักราช 2250 แล้วก็ถัดมาในราวปี พุทธศักราช 2256 พรมแดนอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ก็ได้ถูกแยกเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรเป็นอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดา

ถัดมา พุทธศักราช 2283 เจ้าอุปราชท่วมได้นำกองกำลังชาวเวียดนามเข้ายึดอำนาจจากเจ้าองค์ทดลอง บุตรชายของเจ้าไชยองเว้ เหตุผลที่เจ้าอุปราชท่วมมีกำลังพลจากทางเวียดนามเยอะๆรวมทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเวียดนาม สืบไปมาจากตั้งแต่ยุคพระผู้เป็นเจ้าสุริยวงศาธรรมไม่กราชขึ้นครองราชย์ ท่านได้พากเพียรกำจัดพระพี่น้องทางข้างพระราชพ่อกระทั่งเกือบจะสิ้น หนึ่งในนั้นเป็นเจ้าชมพู พระเชษฐาต่างแม่ เจ้าชมพูถูกขับไล่ (หลบซ่อน) ไปพึ่งเวียดนาม โดยมีแสนทิพย์นาบัว สืบสกุลไทพวนทางฝั่งพ่อหรือไทดำทางฝั่งคุณแม่ ติดตามท่านไปด้วย เจ้าชมพูให้กำเนิดบุตรชายกับหญิงคนเมืองเว้ เชื้อสายเวียดนาม นามว่าพระไชยองค์เว้ วันหลังเจ้าชมพูตาย แสนทิพย์นาบัวก็เลยได้แม่ของพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ กษัตริย์ล้านช้างเวียงจันทน์ องค์ที่ 1 เป็นเมียให้กำเนิดลูกนามว่า “ท้าวท่วม” ซึ่งถัดมาก็คือ เจ้าอุปราชท่วม ด้วยเหตุดังกล่าว เจ้าอุปราชท่วม ก็เลยเป็นลูกพี่ลูกน้องร่วมคุณแม่แม้กระนั้นต่างพ่อกับพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ แล้วก็ล้วนมีเชื้อสายเวียดนาม(เมืองเว้) ทางฝั่งแม่ทั้งสอง ตอนหลังพระผู้เป็นเจ้าเจ้าสุริยะสกุลทรงธรรมราชสิ้นพระชนม์ พระไชยองค์เว้พร้อมท้าวท่วมนำกำลังจากเวียดนามเข้ายึดนครเวียงจันทน์ได้ พระไชยองค์เว้ขึ้นครองราชย์ชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ ตั้งท้าวท่วมเป็นเจ้าอุปราชท่วม พระไชยองค์เว้มีราชบุตรชายนามว่า ท้าวองค์ทดลอง ตอนหลังได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระไชยองค์เว้ในราวปี พุทธศักราช ๒๒๗๓ มีชื่อในใบจุ้มเลขที่ ๒ รวมทั้งเลขที่ ๗ ที่เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ จ.กรุงเทพฯ ว่าพระมหาทรงธรรมราชพระราชาธิราชภูเขาไม่นทราธิราชเจ้า ยี่ห้อจุ้มของท้าวองค์ทดลองนี้เป็นยี่ห้อคล้ายกับมังกรอยู่กึ่งกลาง และก็มีแฉกออกคล้ายกับยี่ห้อพระธรรม

คราวหลังเจ้าอุปราชท่วมยึดอำนาจจากเจ้าองค์ทดลอง ในราวปี พุทธศักราช 2283 ขึ้นครองบ้านครองเมืองมีชื่อตามใบจุ้มเลขที่ ๑ ว่าพระโพสาททรงธรรมราชาไชยพระราชาธิราชภูเขาไม่นทราธิราชเจ้า ใช้ยี่ห้อจุ้มเป็นรูปนกยูง เหตุที่ใช้ยี่ห้อจุ้มเป็นรูปนกยูงนั้นก็เพราะพ่อของท้าวท่วมมีเชื้อสายพวน ซึ่งให้การช่วยเหลือเจ้าชมพูสำหรับเพื่อการแอบหนีไปพึ่งเวียดนาม เมื่อครองแผ่นดินท้าวท่วมก็เลยใช้ยี่ห้อนกยูงซึ่งเป็นสัตว์ที่กลุ่มชนพวนให้การเชื่อถือ รวมทั้งยังคงใช้เป็นยี่ห้อจุ้มของอาณาจักรพวน

หลังจากซึ่งสามารถครอบครองเมืองหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเสร็จ จากนั้นอุปราชท่วมก็เลยได้ดูแลนครเวียงจันทน์ มีนามว่า พระโพสาททรงธรรมราชาไชยพระราชาธิราชภูเขาไม่นทราธิราช ตามที่หลักฐานใบจุ่มได้เจาะจงไว้ แต่ว่าในทางปฏิบัติท่านได้รับการยินยอมรับเป็นแต่เพียงเจ้าอุปราชครองบ้านครองเมืองเพียงแค่นั้น ไม่บางทีอาจได้รับการยินยอมรับหรือรับประกันจากเจ้าขุนมูลนายให้ขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการอะไรเพราะเหตุว่าเจ้าท่วมปลอดเชื้อสายทางกษัตริย์ล้านช้างแต่ว่าเป็นเพียงแค่เชื้อสายคนธรรมดาที่เข้ามายึดอำนาจจากเชื้อสายนายจ้างแค่นั้น คราวหลังได้ครอบครองนครเวียงจันทน์ก็เลยมอบให้พระตาบุตรชายไปดูแลนครเขื่อนหมู่กาบแก้วบัวบานแทน วันหลังบุตรอีกทั้ง 2เป็นพระวอรวมทั้งพระตาร่วมมือกับเจ้าศรีบุญสาร บุตรชายของเจ้าทดลอง เข้ายึดอำนาจจากเจ้าอุปราชท่วม พระพ่อของพวกตน

ถัดมา พุทธศักราช 2314 กำเนิดการทำศึกระหว่างเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา โดยพระผู้เป็นเจ้าสิริบุญสาร กษัตริย์อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ กำเนิดความไม่ลงรอยกันกับพระตา พระวอ หากว่าพระตาพระวอจะได้เคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้าสิริบุญสาร เมื่อครั้งมีการแย่งราชบัลลังก์ในล้านช้างเวียงจันทน์ ด้วยการให้บ้านพักอิงและก็หลบราชภัยในเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา(นครเขื่อนหมู่กาบแก้วบัวบาน) เป็นเวลายาวนานกว่าสิบปี อีกทั้งช่วยยกพลไปชิงบัลลังก์ล้านช้างเวียงจันทน์จากเจ้าอุปราชท่วมพระพ่อของพระวอพระตา ซึ่งเคยนำกองทัพเวียดนามเข้ายึดอำนาจจากเจ้าองค์ทดลองพ่อของเจ้าสิริบุญสาร มาให้แก่เจ้าสิริบุญสารจนได้ครองเมืองเป็นพระผู้เป็นเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งพระวอพระตามีส่วนร่วมสำหรับการปิตุฆาตพ่อของพวกตนหรือเป็นเหตุช่วยเหลือให้พระเจ้าสิริบุญสารประหารพ่อของพวกตน ถัดมาเพราะว่าเจ้าสิริบุญสารอยากได้มีอำนาจเหนือดินแดนบริเวณแวดล้อมล้านช้างเวียงจันทน์ (ล้านช้างหลวงพระบาง-เมืองหนองบัวลุ่มภูเขา) รวมทั้งทรงมีความระแวดระวังแล้วก็โกรธโกรธเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาอย่างยิ่ง ที่มีไพร่พลมากมาย และก็มีกำลังกองทัพที่แข็งแกร่ง และก็พระตาพระวอได้กลับลำหันไปเป็นผู้ส่งเสริมกับพระผู้เป็นเจ้าล้านช้างหลวงพระบางซึ่งเป็นคู่อาฆาตชั่วกับชั่วกัลป์ของข้างตน

แลล้านช้างหลวงพระบางรวมทั้งล้านช้างเวียงจันทน์ก็เป็นอริต่อกัน ด้วยความระแวดระวังรวมทั้งการไม่มีซึ่งสามัญสำนึกต่อผู้มีบุญคุณณที่ได้ช่วยเหลือตนมาของเจ้าสิริบุญสาร ท่านก็เลยอยากมีอำนาจเหนือเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเจ้าสิริบุญสารได้ขอให้พระตาแล้วก็พระวอไปช่วยรักษาการที่ด่านบ้านหินยกมรวมทั้งพระผู้เป็นเจ้ากรุงเวียงจันทน์หวาดกลัวจะเสียอำนาจหรือกลัวถูกจะฉกชิงอำนาจ เพราะว่าเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาได้แข็งเมืองรวมทั้งไม่ยอมเป็นเมืองประเทศราชแก่เวียงจันทน์อีกต่อไป แต่ว่ามีกำลังพลล้นหลาม และก็ต่างอยากตำแหน่งในราชสำนักที่สูงสุดรองจากตน ก็เลยกำเนิดความไม่เชื่อใจแล้วก็ไม่ยอมรับที่จะชูตำแหน่งให้ เมื่อรู้แบบนั้น เมื่อมิได้รับผลตอบแทน พระตารวมทั้งพระวอก็เลยเคลื่อนทัพหนีกลับเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาและก็แข็งเมืองต่อเมืองหลวงเวียงจันทน์ ทำให้เจ้าสิริบุญสารใช้ประเด็นนี้เป็นคำกล่าวอ้างยกกองทัพมาโจมตีเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา พระตา พระวอ ยกกองทัพออกต่อสู้กระทั่งกองทัพเวียงจันทน์แตกปราชัยกลับไปบ่อย

การทำศึกระหว่างเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา ต่อสู้ใช้เวลานานถึง 3 ปี ไม่เป็นผลแพ้ชนะกัน พระผู้เป็นเจ้าสิริบุญสารได้ส่งราชทูตไปขอกองกองทัพเมียนมาร์ที่เมืองนครจังหวัดเชียงใหม่ ให้มาช่วยตีบ้านตีเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา โดยมีเงื่อนไขเวียงจันทน์จะช่วยประเทศพม่ารบกับอยุธยา กองทัพเมียนมาร์ที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ก็เลยให้ม่องระงอแง คุมกองทัพมาช่วยเจ้าสิริบุญสารรบ เมื่อข้างพระตารู้ข่าวสารศึก ประมาณยังเหลือกำลังที่จะต้านทานศึกกองทัพใหญ่มากยิ่งกว่าไว้ได้ ก็เลยให้ท้าวคำโส ท้าวคำขุย ท้าวจัด ท้าวคำราชสีห์ พาไพร่พล คนสูงอายุ เด็ก เพศหญิง พร้อมพระภิกษุ ย้ายถิ่นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหาที่ก่อสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ไว้คอย ถ้าแพ้การรบจะได้ย้ายถิ่นติดตามมาอยู่ด้วย

โดยแรกได้มาตั้งเมืองที่บ้านราชสีห์โคก บ้านราชสีห์ท่า (ตอนนี้เป็นจังหวัดยโสธร) แล้วก็การสู้รบในหนสุดท้าย พระตาถึงแก่กรรมในสนามรบ พระวอผู้เป็นลูกชายคนโต และญาติพี่น้องเป็น นางอุสา นางแพงแสน ท้าวคำผง ท้าวทิตพระพรหม รวมทั้งนางราวกับตา ได้หลบซ่อนออกมาจากเมืองมารับเสบียงจากบ้านราชสีห์โคก ราชสีห์ท่า แล้วผ่านลงไปตั้งเมืองที่ “ดอนมดแดง” พร้อมขอพึ่งพระผู้เป็นเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร ที่นครจำปาอำนาจ ข้างเจ้าสิริบุญสารทราบข่าวสารการตั้งเมืองใหม่สังกัดอาณาจักร์ล้านช้างจำปาอำนาจของกรุ๊ปพระวอ ก็เลยให้อัคฮาดหำทองคำ แล้วก็พญาสุโพ ยกกองทัพมาตีพระวอ พระวอสู้ไม่ได้ แล้วก็เสียชีวิตในสนามรบ ท้าวคำผงผู้น้องก็เลยขึ้นเป็นหัวหน้าทีม พร้อมมีใบบอกลงไปที่เมืองจังหวัดโคราช แล้วก็ธนบุรี เพื่อขอพึ่งบารมีพระผู้เป็นเจ้ากรุงธน ซึ่งให้เจ้าพระยาจักรี (ทองคำด้วง) แล้วก็เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) ยกกองทัพมาช่วยท้าวคำผง ด้านพญาสุโพรู้ข่าวศึกของเจ้ากรุงธน ก็เลยสั่งถอนทัพกลับกลับเวียงจันทน์ แม้กระนั้นเจ้าพระยาจักรีรวมทั้งเจ้าพระยาสุรสีห์ ได้ยกทัพติดตามกองทัพเวียงจันทน์ จนกระทั่งสามารถเข้ายึดเมืองได้เสร็จ ก็เลยได้เชิญพระแก้วมรกต พร้อมกักคุมเจ้าสิริบุญสารไปธนบุรี ส่วนท้าวคำผงข้างหลังเสร็จศึกได้กลับไปตั้งเมืองอยู่ที่ดอนมดแดงอย่างเดิม

จนถึงใน พุทธศักราช 2319 กำเนิดน้ำหลากใหญ่ ท้าวคำผงก็เลยย้ายถิ่นไพร่พลไปอยู่ที่ดอนห้วยแจระแม (ตอนนี้ เป็นบ้านท่าบ่อ) รอคอยจนถึงน้ำลด แล้วในปีต่อมา ได้หาทำเลเมืองใหม่ที่ที่ตำบลบ้านร้าง เรียกว่าป่าดงอู่ผึ้ง ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนี้ พร้อมทั้งได้สร้างวัดหลวงขึ้นเป็นวัดแรก

ถัดมา พุทธศักราช 2322 พระผู้เป็นเจ้ากรุงธน โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาราชสุภาวดี ชวนสารตราขึ้นมาตั้งเป็นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าผู้ครองนครในราชทินนาม “พระผุดมราชวงศาคณาญาติ” ท้าวทิตพระพรหมเป็นพระอุปฮาด ท้าวจ้าเป็นวงศ์สกุล ท้าวสุดตาเป็นราชลูก โดยเป็นภาควิชาอาญาสี่ชุดแรกของเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

คาเฟ่อุบล นั้นมีตัวเลือกค่อนข้างมากมาย ทุกทั่วแห่งหนในจังหวัดอุบลนั้นเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านนั่งชิลในเวลากลางคืน คนอุบลชอบไลฟ์สไตล์ที่ช้า หรือที่เรียกว่าสโลวไลฟ์นั่นเอง ดังนั้นแล้วการมาเที่ยวอุบล เรารับรองเลยว่าตอบโจทย์สายเที่ยวอย่างแน่นอน

ชาเขียวอุบล ร้านชาเขียว

มัทฉะคาเฟ่ ร้านชาเขียว เป็นที่โปรดปรานกันไหมในประเทศอย่างญี่ปุ่น

ร้านชาเขียว  ทำความเข้าใจกับผงชาเขียวของญี่ปุ่น

ชาเขียวอุบล ร้านชาเขียว
ชาเขียวอุบล ร้านชาเขียว

พูดถึง ร้านชาเขียว ตั้งแต่ครีมลาเต้ร้อนสักถ้วยที่เพลิดเพลินในร้านกาแฟแถวๆ หัวมุม ไปจนถึงผงชาคุณภาพสูงราคาแพงที่จำหน่ายในร้านขายของชำ ออร์แกนิ กทั่วโลกตะวันตก เราไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับคำว่า “มัทฉะ” อีกต่อไป สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพิธีกรรมและประเพณีที่เกือบจะลึกลับของพิธีชงชา ของญี่ปุ่น ได้เริ่มเดินขบวนไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างมีชัย ไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นแต่ทั่วโลก ในขณะที่บางคนอาจมองว่าผงสีเขียวเป็นสิ่งที่ชาวสะโพกสากลหรือสุขภาพ ส่วนใหญ่ชื่นชอบ- พวกฮิปปี้ที่มีสติ คนอื่น ๆ ได้อ้างสิทธิ์ชามัทฉะสำหรับตัวเองแล้ว ในขณะที่เครื่องดื่มกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริโภคอาหารของชาวตะวันตกเท่านั้น แต่ในญี่ปุ่น ชามัทฉะร้อนและเย็นสามารถพบได้ในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกเครื่อง และไม่มีใครคิดซ้ำสองเกี่ยวกับเรื่องนี้  ร้านชาเขียว

Matcha ไม่ได้เป็นเพียงชาเท่านั้น ในญี่ปุ่น เป็นส่วนประกอบสำคัญของสูตรอาหารมากมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับขนมหวานพุดดิ้งเค้กคุกกี้ สวีทโรล โมจิช็อคโกแลตบิสกิต ไอศกรีม รสชาติอร่อยทุกอย่างที่ปรุงด้วยชาเขียวไม่มีสิ้นสุด ผง. ในทางตรงกันข้ามกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป เช่น ที่ซึ่งขนม มัทฉะ ยังค่อนข้างหายาก ญี่ปุ่นสามารถมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อันยาวนานนับศตวรรษกับมัทฉะได้ ชาเขียวอุบล ร้านชาเขียว
*สำหรับความหมายและประเภทของชามัทฉะ การผลิต การเตรียมและของว่างและเครื่องดื่ม โปรดเลื่อนไปที่ด้านล่างของบทความนี้

ร้านชาเขียว ในญี่ปุ่น
แน่นอนว่าประวัติศาสตร์ของมัทฉะเริ่มต้นด้วยชาเขียว มีตำนานและทฤษฎีต่างๆ มากมายเกี่ยวกับวิธีค้นพบการผลิตชา แต่เรื่องราวที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องราวเกี่ยวกับเซินหนง เขาเป็นจักรพรรดิจีนในตำนานที่มีชีวิตอยู่ในสมัยโบราณและเชื่อกันว่าได้นำหลักการเกษตรมาสู่คนจีน – รวมทั้งได้ค้นพบชา

อยู่มาวันหนึ่ง เซินหนงกำลังต้มน้ำร้อนบนกองไฟเพื่อใช้ในภายหลัง และเมื่อมันเกิดขึ้น ลมก็พัดใบไม้สองสามใบจากพุ่มไม้ใกล้เคียงในกาต้มน้ำของเสินหนง ระบายสีน้ำและให้กลิ่นหอมที่ค่อนข้างโดดเด่น ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เสินหนงลองดื่มน้ำและพบว่ารสชาติของมันน่ารับประทานมาก พืชที่ออกจากใบกลายเป็นพุ่มชา ชาเขียวอุบล ร้านชาเขียว

ไม่เพียงแต่รสชาติดีเท่านั้น ตามตำนานเล่าว่า เซินหนงค้นพบความสามารถในการบ่มชาที่หลากหลาย ทดลองกับสมุนไพรและพืชทุกชนิด ทดสอบผลกระทบต่อร่างกายของเขาเอง ด้วยเหตุนี้ เขาจึงมักวาดภาพว่าเคี้ยวสมุนไพรหรือใบชาบนม้วนกระดาษและรูปภาพเก่าๆ ตามตำนานเซินหนง ประวัติของชาสามารถสืบย้อนไปถึง 2737 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นปีที่จักรพรรดิในตำนานค้นพบชา ถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าตำนานได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าชาในฐานะเครื่องดื่มมีประวัติยาวนานประมาณ 4,000 ปี

จากจีนสู่ญี่ปุ่น
ชาผงรูปแบบแรก และด้วยขั้นตอนแรกสู่มัทฉะในปัจจุบัน ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน (960 ~ 1279) เพื่อให้ชาที่เก็บเกี่ยวแล้วง่ายต่อการขนส่งและป้องกันจากการเน่า ใบชาที่นึ่งแล้วจึงบดเป็นผงแล้วกดให้เป็นก้อนอิฐ ในรูปแบบนี้จึงสามารถพกพาไปได้ทุกที่อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเดินทางหรือเพื่อการขนส่งไปยังตลาดทั่วประเทศจีนและที่อื่นๆ ผงชาที่กดแล้วไม่เน่าเสีย

ในศตวรรษที่ 9 เชื่อว่านักปราชญ์ชาวพุทธที่มีชื่อเสียง Saicho และ Kukai ได้นำเมล็ดชาชุดแรกจากการท่องเที่ยวไปยังประเทศจีนมายังญี่ปุ่น ในขณะที่พระอีกองค์ที่ชื่อ Eichu มักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทำชาเขียวซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ราชวงศ์ญี่ปุ่น กล่าวกันว่าเอชูได้ถวายแด่จักรพรรดิซากะตัวเขาเอง. จักรพรรดิชอบเครื่องดื่มนี้มากจนในปี ค.ศ. 816 พระองค์ทรงสั่งให้ปลูกชาเขียวในภูมิภาคคันไซในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ชาที่พระราชทานยังไม่ใช่มัทฉะ

จากชาเขียวสู่มัทฉะ
เรื่องราวของมัทฉะเริ่มต้นในอีกหลายร้อยปีต่อมา เช่นเดียวกับประเพณีและขนบธรรมเนียมอื่นๆ ของญี่ปุ่นในสมัยโบราณ มัทฉะสามารถย้อนรอยรากเหง้าของพุทธศาสนาได้ โดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายเซน เป็นพระของนิกาย Tendai ชื่อ Myoan Eisai (1141 ~ 1215) ที่เดินทางไปจีนในปี 1187 เพียงเพื่อค้นพบสองสิ่ง: เมล็ดชาและพระคัมภีร์เซน พระในประเทศจีนเป็นคนแรกที่ค้นพบแนวคิดของชาผง แบ่งอิฐชาเขียวออกเป็นชิ้น ๆ แล้วเปลี่ยนเป็นผงละเอียดด้วยครกและสากก่อนที่จะตีผงในน้ำร้อนที่ทำขึ้นสำหรับเครื่องดื่มรสอร่อยที่ช่วยให้พระสงฆ์ตื่นขึ้นในระหว่างการทำสมาธิเป็นเวลานาน แต่ในขณะที่จีนเลิกใช้ผงชา แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับโดยพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

Eisai เขียนหนังสือไม่เพียงแต่เกี่ยวกับวิธีการดื่มชาเขียวแต่ยังเกี่ยวกับ ประโยชน์ ต่อสุขภาพ ต่างๆ และผลในเชิงบวกต่อร่างกายมนุษย์ที่เรียกว่า kissa yojoki (喫茶養生記) หรือ “การดื่มชาเพื่อสุขภาพ ” ประโยคแรกของหนังสือของ Eisai ระบุไว้ว่า “ชาเป็นยารักษาทางจิตใจและทางการแพทย์ขั้นสูงสุด และมีความสามารถในการทำให้ชีวิตสมบูรณ์และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น” ชาเขียวอุบล ร้านชาเขียว

เป็นที่ชัดเจนว่า Eisai คิดอย่างไรกับผงชาเขียว ซึ่งเป็นคำอธิบายว่าทำไมเครื่องดื่มจึงเป็นที่นิยมในหมู่คนมั่งคั่งหลังจากเปิดตัวได้ไม่นาน เมื่อถึงศตวรรษที่ 15 การบริโภคมัทฉะได้หลอมรวมเข้ากับปรัชญาของพุทธศาสนานิกายเซน – sado (茶道) วิถีแห่งชา หรือเพียงแค่พิธีชงชาก็ได้ถือกำเนิดขึ้น

เซ็น โนะ ริคิว เจ้าแห่งชา
วิธีการทำและดื่มมัทฉะที่มีพิธีการและมุ่งเน้นนี้แพร่กระจายไปยังขุนนางและซามูไรชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 16 ซึ่งมักจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านชาให้มีส่วนร่วมในศิลปะการชงชา หนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดเมื่อพูดถึงซาโดะคือ Sen no Rikyu (1522 ~ 1591) หลังจากศึกษาหลักการชาและเซนในวัยเด็ก เขาก็กลายเป็นปรมาจารย์ด้านชาของซามูไรโอดะ โนบุนางะที่มีชื่อเสียงในปี 1579 และหลังจากโนบุนางะเสียชีวิต เขาก็จ้างโดยฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านชาผสมผสานพิธีกรรมการดื่มชาด้วยหลักการ 4 ประการ ได้แก่ ความสามัคคี ความบริสุทธิ์ ความสงบ และความเคารพ

ปรัชญาและคำสอนของ Sen no Rikyu เกี่ยวกับพิธีชงชาเป็นรากฐานสำหรับสามหลัก iemoto (家元, หัวหน้าบ้าน) ของsado: Omote-senke, Ura-senke และ Mushakoji-senke บ้านเหล่านี้สืบสานมรดกของเขามาจนถึงทุกวันนี้ โดยเน้นย้ำความสนใจของริคิวในด้านจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของประเพณี ประโยคหนึ่งที่โด่งดังที่สุดของเขาเกี่ยวกับพิธีชงชาโดยเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้คือ: “แม้ว่าคุณจะเช็ดมือและปัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากภาชนะ จะมีประโยชน์อะไรถ้า หัวใจยังไม่บริสุทธิ์?”

ชาเขียวมัทฉะในญี่ปุ่นสมัยใหม่
พิธีชงชาเป็นโอกาสเดียวที่จะได้เพลิดเพลินกับมัทฉะ ดังนั้นจึงเป็นสิทธิพิเศษของชนชั้นสูง ด้วยความก้าวหน้าในการผลิตและการแปรรูป เช่น โดย Soen Nagatani ผู้รับผิดชอบUji matcha ที่โด่งดังในขณะนี้ ผงชาเขียวอันล้ำค่าได้กลายเป็นที่เข้าถึงได้สำหรับคนญี่ปุ่นและในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพิธีชงชา Matcha กลายเป็นมากกว่าขุนนาง ,เครื่องดื่มพิธีสำหรับขุนนางและเศรษฐี.

วันนี้ มัทฉะมีให้ดื่มในทุกโอกาส ทั้งแบบลำลองและแบบเป็นทางการ ตั้งแต่ขวด PET และจากชามชาที่สลับซับซ้อน มาดูกันดีกว่าว่ามัทฉะหมายถึงอะไร หน้าตาเป็นอย่างไร และใช้เพื่ออะไรในสังคมญี่ปุ่นยุคใหม่:

เมล็ดกาแฟอุบล ร้านกาแฟอุบล

กาแฟที่ดีกับกาแฟที่ไม่ดีต่างกันอย่างไร [ ร้านกาแฟอุบล ]

กาแฟที่ดีและกาแฟที่ไม่ดี เริ่มต้นดูกันอย่างไร

เมล็ดกาแฟอุบล ร้านกาแฟอุบล

กาแฟดีและไม่ดีแตกต่างกันยังไง?

ไม่ได้ง่ายเลยที่จะรู้ดีว่ากาแฟที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันยังไงใน ร้านกาแฟอุบล ร้านชาเขียว โดยเฉพาะ ถ้าคุณเป็นมือใหม่ บางทีอาจรู้สึกว่ากาแฟเป็นเพียงแค่เครื่องดื่มสีน้ำตาลขมที่คุณใส่ครีมและก็น้ำตาลลงไปเพียงแค่นั้นเพื่อได้รสที่ดี!

โน่นก่อนหน้าเป็นฉัน รวมทั้งเดี๋ยวนี้ฉันก็รับประทานกาแฟดำแบบตรงๆทุกคราว กลางทางฉันจำต้องศึกษาทุกๆอย่างเกี่ยวกับกาแฟเพื่อได้กาแฟที่ดีเพียงพอ ฉันไม่อยากขยะหวานที่เป็นน้ำนมเพื่อทำให้รสอร่อย

กล่าวโดยสรุป กาแฟที่ดีจะ (1) สดและก็เพิ่งจะคั่ว (2) บดก่อนที่จะมีการชง (3) ชงด้วยอัตราส่วนแล้วก็ตวง (4) ทำด้วยเม็ดกาแฟประสิทธิภาพสูง (5) มี ขนาดการบดที่เป็นประจำแล้วก็ (6) เป็นแบบคั่วแบบปานกลางหรือแบบค่อย

ในช่วงเวลานี้ ถ้าหากคุณอยากเหตุผลที่สำรองใจความพวกนั้น ให้ประพฤติตามฉัน ฉันจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการปรับแก้การชงกาแฟของคุณเองในด้านพวกนี้

1. กาแฟสดและไม่กลิ่นอับ
น่าสึกอัศจรรย์ใจกับจำนวนกาแฟที่ซื้อ ต้ม แล้วก็ขายที่ไม่สด ก้าวเข้าสู่สตาร์บัคส์ (หรือโครงข่ายกิจการค้ารายใหญ่ใดๆก็ตาม) แล้วก็บอกลาเต้ แล้วคุณจะได้ซื้อกาแฟที่ชงด้วยเม็ดกาแฟที่มีกลิ่นเหม็น

สำหรับเพื่อการอ้างอิง เมื่อเม็ดกาแฟคั่วแล้ว เม็ดกาแฟจะมีกลิ่นหอมหวนอัศจรรย์และก็เต็มไปด้วยรสที่น่าพิศวงรวมทั้งทรงอำนาจที่หายไปอย่างเร็วทีเดียว

ในขณะที่ยอดเยี่ยมสำหรับในการดื่มกาแฟเป็นข้างใน 15 วันตั้งแต่แมื่อวันที่คั่ว รวมทั้งจะมีการลดน้อยลงอย่างเป็นจริงเป็นจังภายหลังจากผ่านไปมากยิ่งกว่า 30 วัน นี่มิได้มีความหมายว่าคุณไม่อาจจะดื่มกาแฟได้ภายหลังวันที่นี้ มันเหม็นสาบรวมทั้งรสห่วยเมื่อเทียบกัน

ในความเป็นจริงแล้ว ความนึกคิดที่ว่ากาแฟควรจะดื่มข้างในไม่กี่วันหน้าจากการคั่วนั้นเป็นที่นิยมตั้งแต่คลื่นลูกลำดับที่สามของกาแฟในทศวรรษ 2000 เพียงแค่นั้น

ฉะนั้นไม่เหมือนกันแรกระหว่างกาแฟที่ดีและไม่ดี? กาแฟที่ดีนั้นกลั่นจากเม็ดกาแฟที่คั่วแล้วด้านใน 15 วันที่ผ่านมา ร้านกาแฟอุบล

2. กาแฟสดบด ร้านกาแฟอุบล
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้าพวกเราพบว่าเม็ดกาแฟที่คุณซื้อจะสูญเสียกลิ่นรสโดยเริ่มตั้งแต่ราวๆ 15 คราวหน้าจากคั่ว คุณมีความคิดว่าจะกำเนิดอะไรขึ้นเมื่อคุณบดเม็ดกาแฟทั้งหมดทั้งปวงแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้หนึ่งหรือสองวัน

โชคร้ายที่เมื่อคุณบดกาแฟ รสจะหายไปอย่างเร็ว จากประสบการณ์ของผม คุณจะมองเห็นว่าประสิทธิภาพลดน้อยลงเป็นอย่างมากภายหลังผ่านไปเพียงแค่วันเดียว และก็หากคุณซื้อพรีเกรียวกราวด์จากแพ็คเก็ตเสมือนที่ร้านขายของชำ? มันกลิ่นอับก่อนที่จะถึงชั้นด้วย

ไม่เหมือนกันลำดับที่สองระหว่างกาแฟที่ดีและไม่ดี? กาแฟที่ดีจำต้องปรุงจากเม็ดกาแฟที่บดตามจังหวะ ไม่ใช่กาแฟปรุงเสร็จที่ใส่ในซองปิดผนึกสุญญากาศตรงเวลายาวนานหลายเดือน

3. คุณใช้อัตราส่วนที่แน่ๆสำหรับเบียร์สดของคุณ
การชงกาแฟดีๆสักแก้วเป็นการปรับสมดุลที่ดี คุณจะต้องนึกถึงอัตราส่วนของกาแฟต่อน้ำ วิธีการกลั่น ขนาดแล้วก็ความสม่ำเสมอสำหรับในการบด อุณหภูมิของน้ำ และก็ตัวแปรอื่นๆ

ทั้งผองนี้สามารถทำให้เกิดผลเสียเป็นอย่างมากต่อความแรงแล้วก็การสกัดของกาแฟหากแม้มีการเปลี่ยนเพียงนิดหน่อย

นี่เป็นเหตุผลที่เมื่อคุณมองที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ทราบอะไรเกี่ยวกับการสร้างกาแฟ พวกเขาจะบันทึกภาวะที่พวกเขาใช้เพื่อรู้ดีว่ามันจะออกมาเป็นยังไง

ยิ่งกว่านั้นยังเป็นเหตุให้ไม่ยุ่งยากต่อการปรับการชงในคราวถัดไปถ้าเกิดมีรสเปรี้ยวหรือขมนิดหน่อยหรือมีรสชาติที่ไม่ปรารถนาปริมาณหนึ่ง

นี่เป็นเอกสารใจความที่ฉันใช้ในลัษณะของการบันทึกการชงของฉันโดยสรุป คุณสามารถมองเห็นได้ว่าฉันมีกาแฟ 17 กรัมต่อน้ำ 272 กรัม ซึ่งเป็นอัตราส่วน 1:16 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกจะดีแล้วก็ให้การชงที่มีความเข้มข้นปานกลาง ฉันใช้เครื่องชงกาแฟที่ ‘ฉลาดหลักแหลม’ และก็กำลังบันทึกขนาดการบดที่ฉันใช้ (1+6) และก็เวลาการชงที่ฉันให้แล้วก็อุณหภูมิด้วย (เพราะว่าฉันมีกาที่เอาไว้ต้มน้ำที่สวย ที่บอกฉันแบบงั้น!)

เนื้อความสูตร

ความต่างลำดับที่สามระหว่างกาแฟที่ดีและไม่ดี? กาแฟที่ดีถูกทำขึ้นโดยคิดถึงตัวแปรอะไรบางอย่างที่บางทีอาจมีผลต่อรสที่กาแฟที่ไม่ดีมักมีสาเหตุมาจากจำนวน ‘การมองผ่าน’ แล้วก็เวลาคาดคะเน

4. เม็ดกาแฟมีคุณภาพสูง
เหมือนกับที่เชฟไม่ชลินสตาร์ 3 ดาวจะใช้เฉพาะพื้นที่เหมาะสมที่สุด ประสิทธิภาพของกาแฟของคุณขึ้นกับประสิทธิภาพของส่วนประกอบอย่างยิ่ง กาแฟราคาไม่แพงอย่างโรบัสต้าที่ผลิตอย่างมากในเวียดนามไม่ใช่แนวทางที่คุณอยากได้ไปพบ ‘กาแฟดีๆ’ ร้านกาแฟอุบล

กาแฟที่ดีเยี่ยมที่สุดนั้นสร้างขึ้นจากทั่วทั้งโลก แต่ว่าโดยธรรมดาจะทำในฟาร์มขนาดเล็ก หรือแม้กระทั้ง ‘ไมโครล็อต’ นี่เป็นเพราะเหตุว่าแทนที่จะใช้ขยะที่เลี้ยงในฟาร์มมากไม่น้อยเลยทีเดียว จำนวนที่น้อยกว่าสามารถดูแลได้ดีมากว่า ร้านชาเขียว

ร่มเงา แดด ปริมาณน้ำฝน รวมทั้งแนวทางการปลูก จับ ตาก รวมทั้งปอกกาแฟ ล้วนสร้างความต่างเป็นอย่างมากให้กับรสในที่สุด

5. เลี่ยงกับของขนาดการบดที่ไม่สอดคล้องต้องกัน
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้คนมีสำหรับในการทำกาแฟดีๆที่บ้านเป็นพวกเขารู้สึกว่าเครื่องบดกาแฟ POS ราคา $20 นั้นดีเพียงพอ

เพศชายที่ฉันดำเนินการด้วยชอบบอกแบบงี้เสมอ คุณทราบอะไรไหม? เขากล่าวถูก.

ค๊อฟฟี่ช็อปเชิงการค้ามีวัสดุอุปกรณ์สองชิ้นที่หาซื้อมิได้แล้ว เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซรวมทั้งเครื่องบด เป็นความจริงที่รายจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งลดน้อยลงเพราะว่าพวกเขาปรารถนาทั้งคู่อย่างที่ไว้ใจได้แล้วก็สามารถใช้งานได้หลายคราวต่อชั่วโมง แม้กระนั้นพวกเขายังอยากได้เม็ดกาแฟที่จะบดเป็นชิ้นหรือผงขนาดเสมอกัน บางสถานที่ใช้เงินหลายพัน $$$ ในเครื่องบด! ร้านชาเขียว

กาแฟของคุณมีเวลาพอเหมาะพอควรสำหรับสารประกอบและก็น้ำมันทั้งผอง แล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แปลงน้ำร้อนเป็นกาแฟ ร้านชาเขียว

Instagram ลักษณ์

ที่เที่ยวอุบล แห่เทียนอุบล

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองอุบลราชธานี

5 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวอุบล สำหรับนักท่องเที่ยววัยรุ่นและสายมูชอบไปกัน

แอดมินขอเกริ่นนำก่อนว่าสถานที่ท่องเที่ยวในอุบลนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วน อาทิ ผาแต้ม ทุ่งศรีเมือง สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนพฤกษศาตร์ ดงฟ้าห่วน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี  เสาเฉลียง สามพันโบก อำเถอสิรินธร และอื่นๆอีกมากมาย บอกเลยว่านับไม่ถ้วน ถ้าจะให้แอดมินเขียนให้เหมือนเรียงความสมัยมัธยม ที่อาจารย์สั่งว่าให้เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้แอดมินเขียนให้ได้มากที่สุดหรือเขียนตัวใหญ่ๆ บอกเลยว่าแอดมินเขียนได้ประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4 แต่ในบทความนี้ แอดมินจะเขียนมาเพียง 5 สถานที่เท่านั้น โดยจะเลือกสถานที่ที่ถูกใจวัยรุ่น ทั้งสายปาร์ตี้และสายมูเพียงเท่านั้น ซึ่งบอกเลยว่า 5 สถานที่ที่เลือกมานั้น ควรอยู่ใน Top 5 list ของใครหลายๆคน โดยเริ่มจาก 

  1. ขื่อนสิรินธร เขื่อนสิรินธรอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลไปประมาน 120 กิโลเมตร ซึ่งเหมาะแก่การไปนอนพัก เพื่อเอาบรรยากาศ เรื่องของที่พักก็มีตัวเลือกมากมาย ทั้งบ้านเป็นหลัง เป็นห้อง โดยตัวสถานที่จะอยู่ใกล้เขื่อนและแม่น้ำโขง ที่มุ่งหน้าไปที่ลาว บอกเลยได้ว่าเรื่องความสวยงามไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยแน่นอน ที่พักบางที่ก็มีหมูกระทะให้ซื้อรับประทานกันหน้าเต๊นต์กันเลยทีเดียว ถ้าหากเหมาบ้าน ก็สามารถเลือกบ้านที่มีคาราโอเกะ เหมาะสำหรับการจัดปาร์ตี้กันกลุ่มใหญ่ๆ หรือร่องแพไปกินไป ตามประสาวัยรุ่น เอาเป็นว่าไม่ต้องบอกเยอะ สามารถเซิชหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้อีกเยอะแยะมากมายตาม Social media หรือเว็บไซต์ต่างๆ 
  2. วัดถ้ำวังผาพญานาคราช วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี ซึ่งก็ไม่ไกลมากจากอำเถอสิรินธร สามารถแวบไปมาระหว่างสองสถานที่นี้ได้ โดยเป็นสถานที่ที่ไมไ่ด้หวือหวาอะไรมากนัก แต่ท่านใดที่เชื่อในเรื่องแบบนี้ หรือชอบในการเสี่ยงโชค ก็ไม่เสียหายอะไรที่จะลองมาสักการะบูชากันดูสักครั้ง ถือเป็นศิริมลคลแก่ตัวเราเอง
  3. วัดพระธาตุหนองบัว เป็นอีกหนึ่งวัดที่แอดมินอยากจะนำเสนอ เพราะเป็นวันที่อยู่ในตัวเมือง หากท่านใดลงเครื่องมา นั่งแท็กซี่มาที่วัดนี้ ก็คงไม่เกิน 80 บาท ซึ่งไม่ไกลมากนัก อาจจะเป็นที่แวะแห่งแรกก่อนเริ่มท่องเที่ยวในอุบลก็ได้ เพราะเดินทางสะดวก ใกล้โรงแรมหลายแห่ง ใกล้ศูนย์การค้า และแหล่งอาหารการกิน จุดเด่นคือเป็นแบบจำลองมาจากเจดีย์ที่เมือวพุทธคยา ประเทศอินเดียและยังมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  4. สามพันโบก โดยสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สามพันโบกหรือที่เรียกว่าแกรนด์แคนยอนเมืองไทย เป็นพื้นที่บริเวณที่หินแต่ละก้อนที่ถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง มีจุดถ่ายรูปมากมาย เหมาะสำหรับใครที่ชอบการถ่ายรูป มีมัคคุเทศน์นำทางและรู้จุดในการถ่ายรูป เป็นการช่วยเหลือเยาวชนที่มาหารายได้เสริมจากการทำงานพาร์ทไทม์ โดยอันที่จริงสามพันโบกเป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย มีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่น แต่แอดมินแนะนำว่าอย่าไปคนเดียว เพราะจะไม่มีใครถ่ายรูปให้ แต่ปัญหาสำคัญคือแดดจะแรงมากในหน้าร้อน อาจจะไม่เหมาะกับใครที่อยากไปชมเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าไปถ่ายรูป รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ขนาดพี่เบิร์ดธงไชย ยังเคยมาเป็นพรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียว
  5. น้ำตกแสงจันทร์ ตั้งอยู่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งอยู่ในอำเภอโขงเจียม เป็นน้ำตกหนึ่งเดียวที่ไหลผ่านรูช่องหินเป็นสายสีขาวนวลเหมือนกับแสงของพระจันทร์นั่นเอง ซึ่งมีอีกชื่อนึงก็คือ น้ำตกลงรู อันเกิดจากการที่น้ำได้ตกลงมาจากที่สูง กระทบพื้นหินข้างล่าง กระเด็กกลายเป็นรูปหัวใจ

       สุดท้ายนี้แอดมินได้บรรยาย 5 สถานที่ท่องเที่ยวในอุบลไปกันอย่างคร่าวๆ หวังว่าท่านใดที่ชอบ ก็ฝากแชร์กันไปด้วย และฝากไปกดติดตามเพจร้านชาเขียวของแอดมินกันด้วย นอกจากที่เที่ยวทางธรรมชาติ แอดมินจะบอกว่า อุบลคือเมืองแห่งร้านกาแฟ ตอนนี้ได้มีการผลักดันกันอย่างเป็นรูปธรรมกันมากขึ้น ร้านกาแฟอุบล ร้านชาเขียวอุบล ร้านมัทฉะ คาเฟ่อุบล ผุดกันขึ้นกันอย่างดอกเห็ด หากอยากรู้ว่าร้านชาเขียวหรือร้านกาแฟของแอดมินมีอะไรบ้าง สามารถกดตามลิ้งค์นี้เข้ามาดูกันได้ หรือ โทรมาที่เบอร์ 0983-289-4629

คาเฟ่อุบลมินิมอล คาเฟ่เปิดใหม่อุบล คาเฟ่อุบลญี่ปุ่น คาเฟ่ชาเขียว