สถานที่ท่องเที่ยวอุบล

สถานที่ท่องเที่ยวอุบล

ที่เที่ยวอุบล แห่เทียนอุบล

ประวัติความเป็นมาอุบลราชธานี ที่เที่ยวอุบล

จังหวัดอุบลราชธานี ชอบเรียกกันด้วยชื่อสั้นๆว่า อุบลฯ ตัวย่อ อบ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคอีสานตอนล่าง มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ในภาคอีสาน รวมทั้งชั้นที่ 5 ของเมืองไทย แล้วก็มีมวลชนมากมายเป็นชั้น 3 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์นาน มีหลักฐานทั้งยังประวัติศาสตร์รวมทั้งโบราณคดีวิทยาที่ดั้งเดิม เป็นต้นว่า ภาพลายเส้นสีที่อุทยานแห่งชาติหน้าผาแต้ม รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายที่ จารีตที่ขึ้นชื่อลือนามของจังหวัดนี้เป็นแห่เทียนพรรษา รวมถึง ที่เที่ยวอุบล มีพื้นที่อยู่ชิดกับอำนาจรุ่งเรือง, จังหวัดยโสธร, จังหวัดศรีสะเกษ, ประเทศลาวแล้วก็ราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่เที่ยวอุบล คาเฟ่อุบล

ที่เที่ยวอุบล แห่เทียนอุบล
ที่เที่ยวอุบล แห่เทียนอุบลจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในรอบๆแอ่งวัวราช โดยมีลักษณะตำแหน่งที่ตั้งที่นานัปการทั้งยังพื้นที่แบบที่ราบสูง ทำเลที่ตั้งแบบเทือกเขาซับซ้อนในชายแดนตอนใต้ โดยมีแนวเขาที่สำคัญเป็นทิวเขาบรรทัดรวมทั้งทิวเขาพนมป่าดงรัก มีแม่น้ำโขงกันระหว่างตัวจังหวัดและก็ประเทศลาว แล้วก็มีแม่น้ำหลักๆดังเช่น แม่น้ำมูลรวมทั้งแม่น้ำชี นอกเหนือจากนั้นยังมีสายธารที่หลักๆหลายสาย เช่น ลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย

ประชาชนโดยมากเชื่อในศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่นิยมดำรงชีพทำการเกษตรเป็นหลักโดยมีการทำไร่ทำนาข้าวรวมทั้งเพาะปลูกพืชไร่ประเภทต่างๆได้แก่ ปอแก้ว มันสำปะหลัง ถั่วดิน มีการเลี้ยงปศุสัตว์ และก็ทำประมงอยู่นิดหน่อย รวมทั้งยังมีอาชีพอื่นๆที่สำคัญด้วย อาทิเช่น อุตสาหกรรมรวมทั้งกิจการค้าการบริการ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับเรียกว่า” เมืองผู้รู้ เมืองนักแสดงแห่งชาติ”
ยุคอยุธยารวมทั้งจังหวัดธนบุรี ที่เที่ยวอุบล

ประวัติศาสตร์

ยุคอยุธยาแล้วก็จังหวัดธนบุรี
พระผู้เป็นเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์ นามว่า พระผู้เป็นเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 หรือพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ ทรงครองบัลลังก์ โปรดตั้งให้ท้าวท่วมเจ้าขุนมูลนายคนธรรมดาเชื้อสายไทพวน เป็นเจ้าอุปราชนครเวียงจันทน์ รวมทั้งโปรดให้เจ้าอุปราชท่วมนำไพร่พลไปตั้งเมืองที่หนองบัวลุ่มภูเขา (ตอนนี้เป็นจังหวัดหนองบัวลำภูเขา) โดยตั้งชื่อเมืองว่า “นครเขื่อนหมวดกาบแก้วบัวบาน”

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็สร้างป้อมกันชนให้แก่อาณาจักร์ที่พึ่งพิงถูกแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ กษัตริย์ล้านช้างเวียงจันทน์หรือพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ ก็เลยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อให้เจ้าอุปราชท่วมพระพ่อของพระวอพระตาไปสร้างเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านกระทั่งถึงกับอาณาจักรอยุธยาแล้วก็อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางที่พึ่งปลีกตัวจากเวียงจันทน์ไปตั้งอาณาจักรขึ้นใหม่ ปัจจัยที่สำคัญของการล่มสลายของอาณาจักรล้านช้าง เนื่องจากการแทรกแซงหรือได้รับการไกล่เกลี่ยจากพระเพทราชากษัตริย์อาณาจักรอยุธยา ซึ่งได้เสนอให้แยกอาณาจักรออกมาจากกันเพื่อลดปัญหาของความไม่ลงรอยกันที่ร้ายแรง ซึ่งข้างเมืองหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เปลี่ยนเป็นคู่พิพาทกันกับข้างเมืองหลวงพระบางถัดมาช้านานอีกกว่าร้อยปี ด้วยมูลเหตุดังที่กล่าวถึงมาแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตั้งเมืองนครเขื่อนหมวดกาบแก้วบัวบาน(หนองบัวลำภูเขา)ขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านใช้กระทั่งถึงกับอาณาจักรหลวงพระบางคู่อาฆาตชั่วนิจนิรันดร์เป็นหลัก หลังจากพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ทรงตั้งอาณาจักรใหม่ นามว่า อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นช่วงๆช่วงเวลาภายหลังจากอาณาจักรล้านช้างได้ล่มสลายไปแล้ว แล้วก็ถูกแยกเป็น 2 อาณาจักร โดยประมาณในราวปี พุทธศักราช 2250 แล้วก็ถัดมาในราวปี พุทธศักราช 2256 พรมแดนอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ก็ได้ถูกแยกเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรเป็นอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดา

ถัดมา พุทธศักราช 2283 เจ้าอุปราชท่วมได้นำกองกำลังชาวเวียดนามเข้ายึดอำนาจจากเจ้าองค์ทดลอง บุตรชายของเจ้าไชยองเว้ เหตุผลที่เจ้าอุปราชท่วมมีกำลังพลจากทางเวียดนามเยอะๆรวมทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเวียดนาม สืบไปมาจากตั้งแต่ยุคพระผู้เป็นเจ้าสุริยวงศาธรรมไม่กราชขึ้นครองราชย์ ท่านได้พากเพียรกำจัดพระพี่น้องทางข้างพระราชพ่อกระทั่งเกือบจะสิ้น หนึ่งในนั้นเป็นเจ้าชมพู พระเชษฐาต่างแม่ เจ้าชมพูถูกขับไล่ (หลบซ่อน) ไปพึ่งเวียดนาม โดยมีแสนทิพย์นาบัว สืบสกุลไทพวนทางฝั่งพ่อหรือไทดำทางฝั่งคุณแม่ ติดตามท่านไปด้วย เจ้าชมพูให้กำเนิดบุตรชายกับหญิงคนเมืองเว้ เชื้อสายเวียดนาม นามว่าพระไชยองค์เว้ วันหลังเจ้าชมพูตาย แสนทิพย์นาบัวก็เลยได้แม่ของพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ กษัตริย์ล้านช้างเวียงจันทน์ องค์ที่ 1 เป็นเมียให้กำเนิดลูกนามว่า “ท้าวท่วม” ซึ่งถัดมาก็คือ เจ้าอุปราชท่วม ด้วยเหตุดังกล่าว เจ้าอุปราชท่วม ก็เลยเป็นลูกพี่ลูกน้องร่วมคุณแม่แม้กระนั้นต่างพ่อกับพระผู้เป็นเจ้าไชยองค์เว้ แล้วก็ล้วนมีเชื้อสายเวียดนาม(เมืองเว้) ทางฝั่งแม่ทั้งสอง ตอนหลังพระผู้เป็นเจ้าเจ้าสุริยะสกุลทรงธรรมราชสิ้นพระชนม์ พระไชยองค์เว้พร้อมท้าวท่วมนำกำลังจากเวียดนามเข้ายึดนครเวียงจันทน์ได้ พระไชยองค์เว้ขึ้นครองราชย์ชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ ตั้งท้าวท่วมเป็นเจ้าอุปราชท่วม พระไชยองค์เว้มีราชบุตรชายนามว่า ท้าวองค์ทดลอง ตอนหลังได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระไชยองค์เว้ในราวปี พุทธศักราช ๒๒๗๓ มีชื่อในใบจุ้มเลขที่ ๒ รวมทั้งเลขที่ ๗ ที่เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ จ.กรุงเทพฯ ว่าพระมหาทรงธรรมราชพระราชาธิราชภูเขาไม่นทราธิราชเจ้า ยี่ห้อจุ้มของท้าวองค์ทดลองนี้เป็นยี่ห้อคล้ายกับมังกรอยู่กึ่งกลาง และก็มีแฉกออกคล้ายกับยี่ห้อพระธรรม

คราวหลังเจ้าอุปราชท่วมยึดอำนาจจากเจ้าองค์ทดลอง ในราวปี พุทธศักราช 2283 ขึ้นครองบ้านครองเมืองมีชื่อตามใบจุ้มเลขที่ ๑ ว่าพระโพสาททรงธรรมราชาไชยพระราชาธิราชภูเขาไม่นทราธิราชเจ้า ใช้ยี่ห้อจุ้มเป็นรูปนกยูง เหตุที่ใช้ยี่ห้อจุ้มเป็นรูปนกยูงนั้นก็เพราะพ่อของท้าวท่วมมีเชื้อสายพวน ซึ่งให้การช่วยเหลือเจ้าชมพูสำหรับเพื่อการแอบหนีไปพึ่งเวียดนาม เมื่อครองแผ่นดินท้าวท่วมก็เลยใช้ยี่ห้อนกยูงซึ่งเป็นสัตว์ที่กลุ่มชนพวนให้การเชื่อถือ รวมทั้งยังคงใช้เป็นยี่ห้อจุ้มของอาณาจักรพวน

หลังจากซึ่งสามารถครอบครองเมืองหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จเสร็จ จากนั้นอุปราชท่วมก็เลยได้ดูแลนครเวียงจันทน์ มีนามว่า พระโพสาททรงธรรมราชาไชยพระราชาธิราชภูเขาไม่นทราธิราช ตามที่หลักฐานใบจุ่มได้เจาะจงไว้ แต่ว่าในทางปฏิบัติท่านได้รับการยินยอมรับเป็นแต่เพียงเจ้าอุปราชครองบ้านครองเมืองเพียงแค่นั้น ไม่บางทีอาจได้รับการยินยอมรับหรือรับประกันจากเจ้าขุนมูลนายให้ขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการอะไรเพราะเหตุว่าเจ้าท่วมปลอดเชื้อสายทางกษัตริย์ล้านช้างแต่ว่าเป็นเพียงแค่เชื้อสายคนธรรมดาที่เข้ามายึดอำนาจจากเชื้อสายนายจ้างแค่นั้น คราวหลังได้ครอบครองนครเวียงจันทน์ก็เลยมอบให้พระตาบุตรชายไปดูแลนครเขื่อนหมู่กาบแก้วบัวบานแทน วันหลังบุตรอีกทั้ง 2เป็นพระวอรวมทั้งพระตาร่วมมือกับเจ้าศรีบุญสาร บุตรชายของเจ้าทดลอง เข้ายึดอำนาจจากเจ้าอุปราชท่วม พระพ่อของพวกตน

ถัดมา พุทธศักราช 2314 กำเนิดการทำศึกระหว่างเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา โดยพระผู้เป็นเจ้าสิริบุญสาร กษัตริย์อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ กำเนิดความไม่ลงรอยกันกับพระตา พระวอ หากว่าพระตาพระวอจะได้เคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้าสิริบุญสาร เมื่อครั้งมีการแย่งราชบัลลังก์ในล้านช้างเวียงจันทน์ ด้วยการให้บ้านพักอิงและก็หลบราชภัยในเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา(นครเขื่อนหมู่กาบแก้วบัวบาน) เป็นเวลายาวนานกว่าสิบปี อีกทั้งช่วยยกพลไปชิงบัลลังก์ล้านช้างเวียงจันทน์จากเจ้าอุปราชท่วมพระพ่อของพระวอพระตา ซึ่งเคยนำกองทัพเวียดนามเข้ายึดอำนาจจากเจ้าองค์ทดลองพ่อของเจ้าสิริบุญสาร มาให้แก่เจ้าสิริบุญสารจนได้ครองเมืองเป็นพระผู้เป็นเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์ ซึ่งพระวอพระตามีส่วนร่วมสำหรับการปิตุฆาตพ่อของพวกตนหรือเป็นเหตุช่วยเหลือให้พระเจ้าสิริบุญสารประหารพ่อของพวกตน ถัดมาเพราะว่าเจ้าสิริบุญสารอยากได้มีอำนาจเหนือดินแดนบริเวณแวดล้อมล้านช้างเวียงจันทน์ (ล้านช้างหลวงพระบาง-เมืองหนองบัวลุ่มภูเขา) รวมทั้งทรงมีความระแวดระวังแล้วก็โกรธโกรธเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาอย่างยิ่ง ที่มีไพร่พลมากมาย และก็มีกำลังกองทัพที่แข็งแกร่ง และก็พระตาพระวอได้กลับลำหันไปเป็นผู้ส่งเสริมกับพระผู้เป็นเจ้าล้านช้างหลวงพระบางซึ่งเป็นคู่อาฆาตชั่วกับชั่วกัลป์ของข้างตน

แลล้านช้างหลวงพระบางรวมทั้งล้านช้างเวียงจันทน์ก็เป็นอริต่อกัน ด้วยความระแวดระวังรวมทั้งการไม่มีซึ่งสามัญสำนึกต่อผู้มีบุญคุณณที่ได้ช่วยเหลือตนมาของเจ้าสิริบุญสาร ท่านก็เลยอยากมีอำนาจเหนือเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเจ้าสิริบุญสารได้ขอให้พระตาแล้วก็พระวอไปช่วยรักษาการที่ด่านบ้านหินยกมรวมทั้งพระผู้เป็นเจ้ากรุงเวียงจันทน์หวาดกลัวจะเสียอำนาจหรือกลัวถูกจะฉกชิงอำนาจ เพราะว่าเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาได้แข็งเมืองรวมทั้งไม่ยอมเป็นเมืองประเทศราชแก่เวียงจันทน์อีกต่อไป แต่ว่ามีกำลังพลล้นหลาม และก็ต่างอยากตำแหน่งในราชสำนักที่สูงสุดรองจากตน ก็เลยกำเนิดความไม่เชื่อใจแล้วก็ไม่ยอมรับที่จะชูตำแหน่งให้ เมื่อรู้แบบนั้น เมื่อมิได้รับผลตอบแทน พระตารวมทั้งพระวอก็เลยเคลื่อนทัพหนีกลับเมืองหนองบัวลุ่มภูเขาและก็แข็งเมืองต่อเมืองหลวงเวียงจันทน์ ทำให้เจ้าสิริบุญสารใช้ประเด็นนี้เป็นคำกล่าวอ้างยกกองทัพมาโจมตีเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา พระตา พระวอ ยกกองทัพออกต่อสู้กระทั่งกองทัพเวียงจันทน์แตกปราชัยกลับไปบ่อย

การทำศึกระหว่างเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา ต่อสู้ใช้เวลานานถึง 3 ปี ไม่เป็นผลแพ้ชนะกัน พระผู้เป็นเจ้าสิริบุญสารได้ส่งราชทูตไปขอกองกองทัพเมียนมาร์ที่เมืองนครจังหวัดเชียงใหม่ ให้มาช่วยตีบ้านตีเมืองหนองบัวลุ่มภูเขา โดยมีเงื่อนไขเวียงจันทน์จะช่วยประเทศพม่ารบกับอยุธยา กองทัพเมียนมาร์ที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ก็เลยให้ม่องระงอแง คุมกองทัพมาช่วยเจ้าสิริบุญสารรบ เมื่อข้างพระตารู้ข่าวสารศึก ประมาณยังเหลือกำลังที่จะต้านทานศึกกองทัพใหญ่มากยิ่งกว่าไว้ได้ ก็เลยให้ท้าวคำโส ท้าวคำขุย ท้าวจัด ท้าวคำราชสีห์ พาไพร่พล คนสูงอายุ เด็ก เพศหญิง พร้อมพระภิกษุ ย้ายถิ่นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหาที่ก่อสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ไว้คอย ถ้าแพ้การรบจะได้ย้ายถิ่นติดตามมาอยู่ด้วย

โดยแรกได้มาตั้งเมืองที่บ้านราชสีห์โคก บ้านราชสีห์ท่า (ตอนนี้เป็นจังหวัดยโสธร) แล้วก็การสู้รบในหนสุดท้าย พระตาถึงแก่กรรมในสนามรบ พระวอผู้เป็นลูกชายคนโต และญาติพี่น้องเป็น นางอุสา นางแพงแสน ท้าวคำผง ท้าวทิตพระพรหม รวมทั้งนางราวกับตา ได้หลบซ่อนออกมาจากเมืองมารับเสบียงจากบ้านราชสีห์โคก ราชสีห์ท่า แล้วผ่านลงไปตั้งเมืองที่ “ดอนมดแดง” พร้อมขอพึ่งพระผู้เป็นเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร ที่นครจำปาอำนาจ ข้างเจ้าสิริบุญสารทราบข่าวสารการตั้งเมืองใหม่สังกัดอาณาจักร์ล้านช้างจำปาอำนาจของกรุ๊ปพระวอ ก็เลยให้อัคฮาดหำทองคำ แล้วก็พญาสุโพ ยกกองทัพมาตีพระวอ พระวอสู้ไม่ได้ แล้วก็เสียชีวิตในสนามรบ ท้าวคำผงผู้น้องก็เลยขึ้นเป็นหัวหน้าทีม พร้อมมีใบบอกลงไปที่เมืองจังหวัดโคราช แล้วก็ธนบุรี เพื่อขอพึ่งบารมีพระผู้เป็นเจ้ากรุงธน ซึ่งให้เจ้าพระยาจักรี (ทองคำด้วง) แล้วก็เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) ยกกองทัพมาช่วยท้าวคำผง ด้านพญาสุโพรู้ข่าวศึกของเจ้ากรุงธน ก็เลยสั่งถอนทัพกลับกลับเวียงจันทน์ แม้กระนั้นเจ้าพระยาจักรีรวมทั้งเจ้าพระยาสุรสีห์ ได้ยกทัพติดตามกองทัพเวียงจันทน์ จนกระทั่งสามารถเข้ายึดเมืองได้เสร็จ ก็เลยได้เชิญพระแก้วมรกต พร้อมกักคุมเจ้าสิริบุญสารไปธนบุรี ส่วนท้าวคำผงข้างหลังเสร็จศึกได้กลับไปตั้งเมืองอยู่ที่ดอนมดแดงอย่างเดิม

จนถึงใน พุทธศักราช 2319 กำเนิดน้ำหลากใหญ่ ท้าวคำผงก็เลยย้ายถิ่นไพร่พลไปอยู่ที่ดอนห้วยแจระแม (ตอนนี้ เป็นบ้านท่าบ่อ) รอคอยจนถึงน้ำลด แล้วในปีต่อมา ได้หาทำเลเมืองใหม่ที่ที่ตำบลบ้านร้าง เรียกว่าป่าดงอู่ผึ้ง ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนี้ พร้อมทั้งได้สร้างวัดหลวงขึ้นเป็นวัดแรก

ถัดมา พุทธศักราช 2322 พระผู้เป็นเจ้ากรุงธน โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาราชสุภาวดี ชวนสารตราขึ้นมาตั้งเป็นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าผู้ครองนครในราชทินนาม “พระผุดมราชวงศาคณาญาติ” ท้าวทิตพระพรหมเป็นพระอุปฮาด ท้าวจ้าเป็นวงศ์สกุล ท้าวสุดตาเป็นราชลูก โดยเป็นภาควิชาอาญาสี่ชุดแรกของเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

คาเฟ่อุบล นั้นมีตัวเลือกค่อนข้างมากมาย ทุกทั่วแห่งหนในจังหวัดอุบลนั้นเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านนั่งชิลในเวลากลางคืน คนอุบลชอบไลฟ์สไตล์ที่ช้า หรือที่เรียกว่าสโลวไลฟ์นั่นเอง ดังนั้นแล้วการมาเที่ยวอุบล เรารับรองเลยว่าตอบโจทย์สายเที่ยวอย่างแน่นอน

ที่เที่ยวอุบล วัดในอุบล

ที่เที่ยวอุบล แหล่งท่องเที่ยวอุบล UNSEEN สำหรับนักท่องเที่ยว

ที่ท่องเที่ยวอุบล แหล่งท่องเที่ยวอุบล UNSEEN สำหรับนักท่องเที่ยว

พาเที่ยว ที่เที่ยวอุบล ตระเวนไปตามวัด แล้วจบด้วย คาเฟ่ชิลๆ

ที่เที่ยวอุบล มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดจำนวนมาก
เมืองอุบลฯเป็นแหล่งความรุ่งโรจน์ทางศาสนามีวัดมากมายติดอันดับต้นของประเทศเลยจ๊ะ ทุกวัดสร้างขึ้นมาจากความศัรทธาของสามัญชนทั้งนั้น แต่ว่าถ้าคุณมีเวลาไม่มากพอที่จะแวะสักการะบูชาสิ่งอำนาจทุกวัด พวกเราจะก็ขอเสนอแนะวัดยอดฮิตของคนจังหวัดอุบลราชจังหวัด ดังเช่นว่า

1.วัดมหาวนาราม หรือ วัดป่าใหญ่ นับว่าเป็นวัดประจำจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีเลยก็ว่าได้ แวะไปสักการพรเจ้าใหญ่อินแปลง พุทธรูปปรางมารชิ ซึ่งนับว่าเป็นพุทธรูปศักสิทธิ์ประจำเมือง

2.วัดหนองป่าดง ตั้งอยู่ ใน ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ เป็นที่จำวัดของอาจารย์โด่งดัง หลวงปู่ชา สุภัทโธ พระป่าสายวิปัสนาการเข้าฌาน ซึ่งท่านมรภาพไปนานแล้ว ช่วงวันที่ 16 เดือนมกราคม 2534 ข้างในวันจะมีเจดีย์โพธิญาณอันเป็นที่เก็บอัฐิของหลวงปู่ชา คนจังหวัดอุบลและก็ชาวพุทธนิยมมากมายราบไหว้ รวมทั้งยังมีพิพิธภัณฑสถานพระโพธิญาณ เป็นสถานที่จัดโชว์เครื่องสมณบริขาร รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งเลียนแบบหลวงปู่ชา

3.วัดทุ่งศรีเมือง หอพักสามวันนี้จะเด่นมากมายด้วยเหตุว่าตั้งอยู่กึ่งกลางน้ำ อันเป็นความคิดของคนยุคโลราที่เพื่อรักษาหนังสือตำรา เอกสารสำคัญต่างๆไม่ให้มด มอด หรือปลวกมากัดกินได้ เมื่อมาถึงวันศรีเมืองและจากนั้นก็มาสักการะบูชาพระผู้เป็นเจ้าใหญ่ศรีเมืองที่วิหารศรีเมือง เป็นพุทธรูปปางมารชิ ขนาดหน้าตัก 2.39 เมตร ซึ่งผลิตขึ้นพร้อมด้วยการสร้างเมืองอุบราชจังหวัดในปี พุทธศักราช 2335

4.วัดศรีอุบลรัตที่นาราม หรือวัดศรีทองคำ เป็นที่ติดตั้งพุทธรูปประจำเมืองหมายถึงพระแก้วบุษราคัม เป็นพุทธรูปปางมารวิชิต ถ้าหากมาท่องเที่ยวในตอนเทศกาลวันสงกรานต์ จะได้ได้โอกาสรดน้ำพระแก้วบุษราคัม

5.วัดสุปัฏทุ่งนารามวรำไพหาร เป็นวันธรรมยุติวัดแรกของจังหวัด ที่ผลิตขึ้นในยุครัชกาลที่ 4 ก่อสร้างตามแบบของจีน

6.วัดสระผสานสุข หรือเดิมชื่อ วัดบ้านนาเมือง มีโบสถ์ที่ทำด้วยกระเบื้องเคลือบอีกทั้งข้างหลังตั้งอยู่บนเรือสุวรรณหงษ์ แล้วก็ยังเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุญมี โชติขว้างโล ซึ่งมรณะภาพเมื่อ ปี พุทธศักราช2547 ปัจจุบันนี้สรีระของหลวงปู่ยังถูกใส่ในหีบศพแก้วให้ศิษย์แล้วก็ผู้เลื่อมใสมากมายบูชา

7. วัดหนองบัว เป็นวัดที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ไกลจากศาลากลาง มีพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ผลิตขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายครบรอบ 25 ศตวรรษของศาสนาพุทธในปี พุทธศักราช2500 ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา อินเดีย

8. วัดถ้ำคูหาสรวงสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอ เป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นโดยหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ปัจจุบันนี้ท่านได้มรณะภาพสุดแท้แต่สรีระไม่เน่า ศิษย์ก็เลยเก็บร่างของท่านเอาไว้ภายในหีบศพแก้วเพื่อบูชา ตั้งอยู่ในถ้ำคูหาสรวงสวรรค์รอบๆข้างหลังวัด นอกนั้นข้างในวัดยังมีอุโบสถสีขาว แกะลวดลายอย่างงดงาม และก็ยังมีกล้วยไม้ที่ดินวัดได้ด้วยกันรักษาไว้หลายชิ้น อีกหนึ่งคุณลักษณะเด่นของสงฆ์ที่นี้ เมื่อท่านมาเยื่อน จะสามารถเห็นทัศนียภาพแม่น้ำโขงและก็แม่น้ำสองสีซึ่งเป็นการไหลมารวมกันของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลนั้นเอง

ที่เที่ยวอุบล แหล่งท่องเที่ยวอุบล เที่ยวอุบล วัดอุบล

สำหรับการเที่ยวนอกเมืองรวมถึงแหล่งธรรมชาติและร้านน่านั่ง ที่เที่ยวอุบล

1.แก่งหินสามพันโบก
แก่งหินสามพันโบกเป็นสถานที่เที่ยวที่รู้จักและก็เป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายในช่วงเวลาที่ททท.เผยแพร่ความสวยสดงดงามสถานที่ที่นี้ผ่านโปรโมทของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นโปรโมทชุดพี่เบิร์ดที่พวกเราชินตากันดี แก่งหินสามพันโบกเป็นแก่งหินใต้สายธารโขงมีขนาดพื้นที่ถึง 10 ตารางกิโลเมตร งามอลังการ ความยุติธรรมชาติที่พวกเรามองเห็นมีสาเหตุมาจากน้ำวนกัดกร่อนจนกระทั่งแปลงเป็นแอ่งมากมายนับว่าเป็นความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ โบกที่โด่งดังก็คือ “ไม่กกี้เม้าส์” ที่คนไม่ใช่น้อยคงจะเคยได้ไปเยี่ยมดูมาแล้ว แก่งสามพันโบกที่อุบลฯ ราษฎรให้ฉายานามว่าแกรนด์แคนยอนแหล่งสายธารโขง
ที่ตั้ง : ตำบลบ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

2.หน้าผาชนะได
เขาหินชนะได อีกหนึ่งความงดงามอันซีนไทยแลนด์ที่ในชีวิตจำเป็นต้องไปให้ได้สักหนึ่งครั้ง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหินแต้ม ตรงนี้เป็นจุดดูตะวันขึ้นได้ก่อนผู้ใดในสยามประเทศ เพราะฉะนั้นกรุมอุตุนิยมวิทยาใช้ตรงนี้คำนวณพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองไทย ทั้งยังเป็นจุดดูทะเลหมอกที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าหนาวราวต.ค.ไปจนกระทั่งก.พ. นอกเหนือจากนั้นเขาหินชนะไดยังเป็นแหล่งประวัติความเป็นมาศาสต์ของศิลป์ที่แก่กว่า 4,000 ปีนั่นก็เป็นรูปภาพสีโบราณความสามารถมนุษย์สมัยก่อน การไปมาหาสู่ดูเขาหินชนะไดในเขตอุทยานแห่งชาติหน้าผาแต้มจำต้องเสียค่าเข้าโดยคนแก่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ต่างประเทศ 400 บาท เด็ก 200 บาท มีบริการยานพาหนะบริการรถมอเตอร์ไซค์ 20 บาท รถยนต์ 30 บาท

3.น้ำตกแสงเดือน
น้ำตกแสงเดือน หรือน้ำตกรู ยอดเยี่ยมในน้ำตกมีชื่อเสียง ของ จังหวัดอุบลราชธานีนับว่าเป็นน่าพิศวง Unseen ไทยแลนด์อีกหนึ่งที่ โดยสิ่งที่ทำให้เกิดชื่อน้ำตกแสงเดือนนั้นเหตุเพราะสายน้ำน้ำตกไหลทะลุลงผ่านรูช่องหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากการกัดเซาะของสายน้ำเปลี่ยนเป็นละอองสายน้ำมองคล้ายกับพระจันทร์ส่งแสงลงมาระดับล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพระจันทร์เต็มดวงแม้มองดูย้อนขึ้นไปจะมองเห็นดวงจันทร์จำต้องรูช่องหินพอดิบพอดีบวกกับละอองสายน้ำน้ำตกสะท้อนประกายแสงเดือนยิ่งเพิ่มความสวยสดงดงามมากขึ้นไปอีก
ที่ตั้ง : บ้านทุ่งข้าวเมือง ตำบลท้องนาโพธิ์กึ่งกลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

4. อำเภอเขมราฐ
เขมราฐ แสดงว่า ดินแดนที่ความเกษมสุข ผู้ใดกันแน่ที่เคยได้มาท่องเที่ยวดูสถานที่ที่นี้อาจจะรับทราบได้อย่างดีเยี่ยมของนิยามดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บรรยากาศเนิบๆริมฝั่งแม่น้ำโขงท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนพื้นที่จะมีผลให้คุณมีความคิดว่าราวกับเวลาเดินช้าลง แต่ว่าเวลาเดียวกันก็แอบมีความสนุกสนานตื่นเต้นผสมอยู่ สองริมทางเต็มไปด้วยบ้านไม้โบราณสุดชิคให้ได้ถ่ายรูปเก็บเป็นของที่ระลึก มีค๊อฟฟี่ช็อป ร้านให้ท่านได้ฝากท้อง
ที่ตั้ง : เขมราฐตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด 105 กิโล

5. ร้านลักษณ์คาเฟ่

ร้านกาแฟเปิดใหม่อุบล
ร้านกาแฟเปิดใหม่อุบล อยู่ใจกลางเมือง เดินทางง่าย มีที่จอดรถสำหรับลูกค้า เหมาะกับท่านใดที่ชอบทานแฟ ร้านกาแฟอุบล ร้าชาเขียวอุบล

เป็นร้านกาแฟอุบลขนาดปานกลาง เหมาะสำหรับใครที่ต้องการมานั่งชิล บรรยากาศธรรมชาติ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน เดินทางสะดวก ตาม Google map ที่เราทิ้งไว้ให้ โดยทางเรานั้นเน้นชาเขียว มัทฉะ จะบอกว่าเป็นคาเฟ่มัทฉะก็ไม่ผิด เพราะเรามีหลากหลายตัวให้เลือกตามความพอใจ หากไม่รู้ว่าจะทานตัวไหน เด็กเราก็สามารถแนะนำให้ได้ มีตั้งแต่ราคา 90-180 บาท สำหรับชาเขียว ส่วนกาแฟเริ่มต้นที่ 70 บาท

อเมริกาโน่ กาแฟอุบล

กาแฟที่ดีกับกาแฟที่ไม่ดีต่างกันอย่างไร [ ร้านกาแฟอุบล ]

กาแฟที่ดีและกาแฟที่ไม่ดี เริ่มต้นดูกันอย่างไร

เมล็ดกาแฟอุบล ร้านกาแฟอุบล

กาแฟดีและไม่ดีแตกต่างกันยังไง?

ไม่ได้ง่ายเลยที่จะรู้ดีว่ากาแฟที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันยังไงใน ร้านกาแฟอุบล ร้านชาเขียว โดยเฉพาะ ถ้าคุณเป็นมือใหม่ บางทีอาจรู้สึกว่ากาแฟเป็นเพียงแค่เครื่องดื่มสีน้ำตาลขมที่คุณใส่ครีมและก็น้ำตาลลงไปเพียงแค่นั้นเพื่อได้รสที่ดี!

โน่นก่อนหน้าเป็นฉัน รวมทั้งเดี๋ยวนี้ฉันก็รับประทานกาแฟดำแบบตรงๆทุกคราว กลางทางฉันจำต้องศึกษาทุกๆอย่างเกี่ยวกับกาแฟเพื่อได้กาแฟที่ดีเพียงพอ ฉันไม่อยากขยะหวานที่เป็นน้ำนมเพื่อทำให้รสอร่อย

กล่าวโดยสรุป กาแฟที่ดีจะ (1) สดและก็เพิ่งจะคั่ว (2) บดก่อนที่จะมีการชง (3) ชงด้วยอัตราส่วนแล้วก็ตวง (4) ทำด้วยเม็ดกาแฟประสิทธิภาพสูง (5) มี ขนาดการบดที่เป็นประจำแล้วก็ (6) เป็นแบบคั่วแบบปานกลางหรือแบบค่อย

ในช่วงเวลานี้ ถ้าหากคุณอยากเหตุผลที่สำรองใจความพวกนั้น ให้ประพฤติตามฉัน ฉันจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการปรับแก้การชงกาแฟของคุณเองในด้านพวกนี้

1. กาแฟสดและไม่กลิ่นอับ
น่าสึกอัศจรรย์ใจกับจำนวนกาแฟที่ซื้อ ต้ม แล้วก็ขายที่ไม่สด ก้าวเข้าสู่สตาร์บัคส์ (หรือโครงข่ายกิจการค้ารายใหญ่ใดๆก็ตาม) แล้วก็บอกลาเต้ แล้วคุณจะได้ซื้อกาแฟที่ชงด้วยเม็ดกาแฟที่มีกลิ่นเหม็น

สำหรับเพื่อการอ้างอิง เมื่อเม็ดกาแฟคั่วแล้ว เม็ดกาแฟจะมีกลิ่นหอมหวนอัศจรรย์และก็เต็มไปด้วยรสที่น่าพิศวงรวมทั้งทรงอำนาจที่หายไปอย่างเร็วทีเดียว

ในขณะที่ยอดเยี่ยมสำหรับในการดื่มกาแฟเป็นข้างใน 15 วันตั้งแต่แมื่อวันที่คั่ว รวมทั้งจะมีการลดน้อยลงอย่างเป็นจริงเป็นจังภายหลังจากผ่านไปมากยิ่งกว่า 30 วัน นี่มิได้มีความหมายว่าคุณไม่อาจจะดื่มกาแฟได้ภายหลังวันที่นี้ มันเหม็นสาบรวมทั้งรสห่วยเมื่อเทียบกัน

ในความเป็นจริงแล้ว ความนึกคิดที่ว่ากาแฟควรจะดื่มข้างในไม่กี่วันหน้าจากการคั่วนั้นเป็นที่นิยมตั้งแต่คลื่นลูกลำดับที่สามของกาแฟในทศวรรษ 2000 เพียงแค่นั้น

ฉะนั้นไม่เหมือนกันแรกระหว่างกาแฟที่ดีและไม่ดี? กาแฟที่ดีนั้นกลั่นจากเม็ดกาแฟที่คั่วแล้วด้านใน 15 วันที่ผ่านมา ร้านกาแฟอุบล

2. กาแฟสดบด ร้านกาแฟอุบล
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้าพวกเราพบว่าเม็ดกาแฟที่คุณซื้อจะสูญเสียกลิ่นรสโดยเริ่มตั้งแต่ราวๆ 15 คราวหน้าจากคั่ว คุณมีความคิดว่าจะกำเนิดอะไรขึ้นเมื่อคุณบดเม็ดกาแฟทั้งหมดทั้งปวงแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้หนึ่งหรือสองวัน

โชคร้ายที่เมื่อคุณบดกาแฟ รสจะหายไปอย่างเร็ว จากประสบการณ์ของผม คุณจะมองเห็นว่าประสิทธิภาพลดน้อยลงเป็นอย่างมากภายหลังผ่านไปเพียงแค่วันเดียว และก็หากคุณซื้อพรีเกรียวกราวด์จากแพ็คเก็ตเสมือนที่ร้านขายของชำ? มันกลิ่นอับก่อนที่จะถึงชั้นด้วย

ไม่เหมือนกันลำดับที่สองระหว่างกาแฟที่ดีและไม่ดี? กาแฟที่ดีจำต้องปรุงจากเม็ดกาแฟที่บดตามจังหวะ ไม่ใช่กาแฟปรุงเสร็จที่ใส่ในซองปิดผนึกสุญญากาศตรงเวลายาวนานหลายเดือน

3. คุณใช้อัตราส่วนที่แน่ๆสำหรับเบียร์สดของคุณ
การชงกาแฟดีๆสักแก้วเป็นการปรับสมดุลที่ดี คุณจะต้องนึกถึงอัตราส่วนของกาแฟต่อน้ำ วิธีการกลั่น ขนาดแล้วก็ความสม่ำเสมอสำหรับในการบด อุณหภูมิของน้ำ และก็ตัวแปรอื่นๆ

ทั้งผองนี้สามารถทำให้เกิดผลเสียเป็นอย่างมากต่อความแรงแล้วก็การสกัดของกาแฟหากแม้มีการเปลี่ยนเพียงนิดหน่อย

นี่เป็นเหตุผลที่เมื่อคุณมองที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ทราบอะไรเกี่ยวกับการสร้างกาแฟ พวกเขาจะบันทึกภาวะที่พวกเขาใช้เพื่อรู้ดีว่ามันจะออกมาเป็นยังไง

ยิ่งกว่านั้นยังเป็นเหตุให้ไม่ยุ่งยากต่อการปรับการชงในคราวถัดไปถ้าเกิดมีรสเปรี้ยวหรือขมนิดหน่อยหรือมีรสชาติที่ไม่ปรารถนาปริมาณหนึ่ง

นี่เป็นเอกสารใจความที่ฉันใช้ในลัษณะของการบันทึกการชงของฉันโดยสรุป คุณสามารถมองเห็นได้ว่าฉันมีกาแฟ 17 กรัมต่อน้ำ 272 กรัม ซึ่งเป็นอัตราส่วน 1:16 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกจะดีแล้วก็ให้การชงที่มีความเข้มข้นปานกลาง ฉันใช้เครื่องชงกาแฟที่ ‘ฉลาดหลักแหลม’ และก็กำลังบันทึกขนาดการบดที่ฉันใช้ (1+6) และก็เวลาการชงที่ฉันให้แล้วก็อุณหภูมิด้วย (เพราะว่าฉันมีกาที่เอาไว้ต้มน้ำที่สวย ที่บอกฉันแบบงั้น!)

เนื้อความสูตร

ความต่างลำดับที่สามระหว่างกาแฟที่ดีและไม่ดี? กาแฟที่ดีถูกทำขึ้นโดยคิดถึงตัวแปรอะไรบางอย่างที่บางทีอาจมีผลต่อรสที่กาแฟที่ไม่ดีมักมีสาเหตุมาจากจำนวน ‘การมองผ่าน’ แล้วก็เวลาคาดคะเน

4. เม็ดกาแฟมีคุณภาพสูง
เหมือนกับที่เชฟไม่ชลินสตาร์ 3 ดาวจะใช้เฉพาะพื้นที่เหมาะสมที่สุด ประสิทธิภาพของกาแฟของคุณขึ้นกับประสิทธิภาพของส่วนประกอบอย่างยิ่ง กาแฟราคาไม่แพงอย่างโรบัสต้าที่ผลิตอย่างมากในเวียดนามไม่ใช่แนวทางที่คุณอยากได้ไปพบ ‘กาแฟดีๆ’ ร้านกาแฟอุบล

กาแฟที่ดีเยี่ยมที่สุดนั้นสร้างขึ้นจากทั่วทั้งโลก แต่ว่าโดยธรรมดาจะทำในฟาร์มขนาดเล็ก หรือแม้กระทั้ง ‘ไมโครล็อต’ นี่เป็นเพราะเหตุว่าแทนที่จะใช้ขยะที่เลี้ยงในฟาร์มมากไม่น้อยเลยทีเดียว จำนวนที่น้อยกว่าสามารถดูแลได้ดีมากว่า ร้านชาเขียว

ร่มเงา แดด ปริมาณน้ำฝน รวมทั้งแนวทางการปลูก จับ ตาก รวมทั้งปอกกาแฟ ล้วนสร้างความต่างเป็นอย่างมากให้กับรสในที่สุด

5. เลี่ยงกับของขนาดการบดที่ไม่สอดคล้องต้องกัน
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้คนมีสำหรับในการทำกาแฟดีๆที่บ้านเป็นพวกเขารู้สึกว่าเครื่องบดกาแฟ POS ราคา $20 นั้นดีเพียงพอ

เพศชายที่ฉันดำเนินการด้วยชอบบอกแบบงี้เสมอ คุณทราบอะไรไหม? เขากล่าวถูก.

ค๊อฟฟี่ช็อปเชิงการค้ามีวัสดุอุปกรณ์สองชิ้นที่หาซื้อมิได้แล้ว เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซรวมทั้งเครื่องบด เป็นความจริงที่รายจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งลดน้อยลงเพราะว่าพวกเขาปรารถนาทั้งคู่อย่างที่ไว้ใจได้แล้วก็สามารถใช้งานได้หลายคราวต่อชั่วโมง แม้กระนั้นพวกเขายังอยากได้เม็ดกาแฟที่จะบดเป็นชิ้นหรือผงขนาดเสมอกัน บางสถานที่ใช้เงินหลายพัน $$$ ในเครื่องบด! ร้านชาเขียว

กาแฟของคุณมีเวลาพอเหมาะพอควรสำหรับสารประกอบและก็น้ำมันทั้งผอง แล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แปลงน้ำร้อนเป็นกาแฟ ร้านชาเขียว

Instagram ลักษณ์

ที่เที่ยวอุบล แห่เทียนอุบล

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองอุบลราชธานี

5 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวอุบล สำหรับนักท่องเที่ยววัยรุ่นและสายมูชอบไปกัน

แอดมินขอเกริ่นนำก่อนว่าสถานที่ท่องเที่ยวในอุบลนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วน อาทิ ผาแต้ม ทุ่งศรีเมือง สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนพฤกษศาตร์ ดงฟ้าห่วน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี  เสาเฉลียง สามพันโบก อำเถอสิรินธร และอื่นๆอีกมากมาย บอกเลยว่านับไม่ถ้วน ถ้าจะให้แอดมินเขียนให้เหมือนเรียงความสมัยมัธยม ที่อาจารย์สั่งว่าให้เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยให้แอดมินเขียนให้ได้มากที่สุดหรือเขียนตัวใหญ่ๆ บอกเลยว่าแอดมินเขียนได้ประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4 แต่ในบทความนี้ แอดมินจะเขียนมาเพียง 5 สถานที่เท่านั้น โดยจะเลือกสถานที่ที่ถูกใจวัยรุ่น ทั้งสายปาร์ตี้และสายมูเพียงเท่านั้น ซึ่งบอกเลยว่า 5 สถานที่ที่เลือกมานั้น ควรอยู่ใน Top 5 list ของใครหลายๆคน โดยเริ่มจาก 

  1. ขื่อนสิรินธร เขื่อนสิรินธรอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลไปประมาน 120 กิโลเมตร ซึ่งเหมาะแก่การไปนอนพัก เพื่อเอาบรรยากาศ เรื่องของที่พักก็มีตัวเลือกมากมาย ทั้งบ้านเป็นหลัง เป็นห้อง โดยตัวสถานที่จะอยู่ใกล้เขื่อนและแม่น้ำโขง ที่มุ่งหน้าไปที่ลาว บอกเลยได้ว่าเรื่องความสวยงามไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยแน่นอน ที่พักบางที่ก็มีหมูกระทะให้ซื้อรับประทานกันหน้าเต๊นต์กันเลยทีเดียว ถ้าหากเหมาบ้าน ก็สามารถเลือกบ้านที่มีคาราโอเกะ เหมาะสำหรับการจัดปาร์ตี้กันกลุ่มใหญ่ๆ หรือร่องแพไปกินไป ตามประสาวัยรุ่น เอาเป็นว่าไม่ต้องบอกเยอะ สามารถเซิชหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้อีกเยอะแยะมากมายตาม Social media หรือเว็บไซต์ต่างๆ 
  2. วัดถ้ำวังผาพญานาคราช วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี ซึ่งก็ไม่ไกลมากจากอำเถอสิรินธร สามารถแวบไปมาระหว่างสองสถานที่นี้ได้ โดยเป็นสถานที่ที่ไมไ่ด้หวือหวาอะไรมากนัก แต่ท่านใดที่เชื่อในเรื่องแบบนี้ หรือชอบในการเสี่ยงโชค ก็ไม่เสียหายอะไรที่จะลองมาสักการะบูชากันดูสักครั้ง ถือเป็นศิริมลคลแก่ตัวเราเอง
  3. วัดพระธาตุหนองบัว เป็นอีกหนึ่งวัดที่แอดมินอยากจะนำเสนอ เพราะเป็นวันที่อยู่ในตัวเมือง หากท่านใดลงเครื่องมา นั่งแท็กซี่มาที่วัดนี้ ก็คงไม่เกิน 80 บาท ซึ่งไม่ไกลมากนัก อาจจะเป็นที่แวะแห่งแรกก่อนเริ่มท่องเที่ยวในอุบลก็ได้ เพราะเดินทางสะดวก ใกล้โรงแรมหลายแห่ง ใกล้ศูนย์การค้า และแหล่งอาหารการกิน จุดเด่นคือเป็นแบบจำลองมาจากเจดีย์ที่เมือวพุทธคยา ประเทศอินเดียและยังมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  4. สามพันโบก โดยสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สามพันโบกหรือที่เรียกว่าแกรนด์แคนยอนเมืองไทย เป็นพื้นที่บริเวณที่หินแต่ละก้อนที่ถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง มีจุดถ่ายรูปมากมาย เหมาะสำหรับใครที่ชอบการถ่ายรูป มีมัคคุเทศน์นำทางและรู้จุดในการถ่ายรูป เป็นการช่วยเหลือเยาวชนที่มาหารายได้เสริมจากการทำงานพาร์ทไทม์ โดยอันที่จริงสามพันโบกเป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย มีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่น แต่แอดมินแนะนำว่าอย่าไปคนเดียว เพราะจะไม่มีใครถ่ายรูปให้ แต่ปัญหาสำคัญคือแดดจะแรงมากในหน้าร้อน อาจจะไม่เหมาะกับใครที่อยากไปชมเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าไปถ่ายรูป รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ขนาดพี่เบิร์ดธงไชย ยังเคยมาเป็นพรีเซนเตอร์กันเลยทีเดียว
  5. น้ำตกแสงจันทร์ ตั้งอยู่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งอยู่ในอำเภอโขงเจียม เป็นน้ำตกหนึ่งเดียวที่ไหลผ่านรูช่องหินเป็นสายสีขาวนวลเหมือนกับแสงของพระจันทร์นั่นเอง ซึ่งมีอีกชื่อนึงก็คือ น้ำตกลงรู อันเกิดจากการที่น้ำได้ตกลงมาจากที่สูง กระทบพื้นหินข้างล่าง กระเด็กกลายเป็นรูปหัวใจ

       สุดท้ายนี้แอดมินได้บรรยาย 5 สถานที่ท่องเที่ยวในอุบลไปกันอย่างคร่าวๆ หวังว่าท่านใดที่ชอบ ก็ฝากแชร์กันไปด้วย และฝากไปกดติดตามเพจร้านชาเขียวของแอดมินกันด้วย นอกจากที่เที่ยวทางธรรมชาติ แอดมินจะบอกว่า อุบลคือเมืองแห่งร้านกาแฟ ตอนนี้ได้มีการผลักดันกันอย่างเป็นรูปธรรมกันมากขึ้น ร้านกาแฟอุบล ร้านชาเขียวอุบล ร้านมัทฉะ คาเฟ่อุบล ผุดกันขึ้นกันอย่างดอกเห็ด หากอยากรู้ว่าร้านชาเขียวหรือร้านกาแฟของแอดมินมีอะไรบ้าง สามารถกดตามลิ้งค์นี้เข้ามาดูกันได้ หรือ โทรมาที่เบอร์ 0983-289-4629

คาเฟ่อุบลมินิมอล คาเฟ่เปิดใหม่อุบล คาเฟ่อุบลญี่ปุ่น คาเฟ่ชาเขียว

ร้านชาเขียวอ ร้านกาแฟอุบล

ร้านกาแฟอุบล ลักษณ์คาเฟ่ ร้านชาเขียว

คาเฟ่อุบล

ลักษณ์คาเฟ่ ร้านชาเขียว คาเฟ่อุบล ร้านกาแฟอุบล ร้านชาเขียวอุบล ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในซอยชยางกูร 21/3 (ซอยข้างมหาวิทยาลัยโปลี) เข้าซอยชยางกูร 21 มาประมาณ 400 เมตร ร้านตั้งอยู่ขวามือ หรือสามารถเข้าจากเส้นรอบเมืองก็ได้ ตัวร้านสามารถเข้าได้จากทั้งซอย 21 และ ซอย 21/3 ติดถนนทั้งสองฝั่ง 

 

ทางเราขอฝากร้านให้ทุกท่านได้ไปฟอลกันในแอพพลิเคชั่น Wongnai >> ร้านชาเขียว ลักษณ์

คาเฟ่อุบล คาเฟ่เปิดใหม่อุบล
ร้านกาแฟอุบล
ร้านชาเขียว ร้านกาแฟอุบล ลักษณ์คาเฟ่
ร้านกาแฟเปิดใหม่อุบล

คาเฟ่อุบล ร้านกาแฟอุบล ร้านชาเขียว ร้านกาแฟในอุบล คาเฟ่อุบล

คอนเซ็ปภายในร้านเริ่มจากความหลงไหลในการดื่มมัจฉะและชาประเภทต่างๆ ทางร้านมีทั้งชาญี่ปุ่น ชาไทย ชาอินเดีย ชาจีน ชาไต้หวัน รวมไปถึงมัจฉะ หรือที่บางท่านเรียกว่าชาเขียว มัจฉะของเรามีหลากหลายสายพันธุ์ จากหลากหลายสถานที่เพราะปลูก ซึ่งก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศและการเพราะปลูกหรือเลี้ยงดู ทางเราก็มีหน้าที่สรรหาตัวที่เราชอบและคิดว่าถ้าลูกค้าได้ทาน ก็จะชอบเช่นเดียยวกัน อาจจะไม่ได้ดีที่สุด แต่ก็สรรหามาให้อย่างดีที่สุด

สำหรับสายชาเขียว สายมัจฉะ รวมไปถึงชาวคาเฟ่ฮอปปิ้ง ที่ชอบหาสถานที่ถ่ายรูป หรือสรรหาลองรสชาติเครื่องดื่มที่แตกต่างไปจากเดิม รวมไปถึงลูกค้าทุกท่านที่หากาแฟทานระหว่างวันในทุกๆวัน ชาวออฟฟิส หรือบุคคลที่ทำงานในตัวเมือง ก็สามารถแวบมาเยี่ยมเยียนร้านเรากันได้ เปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น – 17:30 น ทุกวันทำการ ไมมีวันหยุด

ทางร้านเรามีบริการมัจฉะ ชาเขียวทั้งหมด 4 ตัว ไม่รวม โฮจิฉะ ชาไทย  โกโก้ และกาแฟหลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้นก็มีเมนูโซดาสำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน 

ท่านสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ Facebook page หรือ Instagram ของเรา

FB ร้านชาเขียวอุบล
IG ร้านกาแฟอุบล

คาเฟ่อุบล คาเฟ่ในอุบล ร้านกาแฟในอุบล ที่เที่ยวอุบล

คาเฟ่อุบลสวยๆ คาเฟ่ใกล้ฉัน คาเฟ่อุบลญี่ปุ่น

ร้านลักษณ์ หรือ ลักษณ์คาเฟ่ อยู่ห่างจากสนามบิน จากรูป Googlemap ข้างบนอยู่ประมาณ 5 กิโลเมตร และหากรถไม่ติด ก็จะใช้เวลาเดินทางไปสนามบินในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที ซึ่งสัญจรผ่านเส้นชยางกูรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ซึ่งเป็นเส้นหลักที่ผ่านใจกลางจังหวัดอุบลราชธานี และอุบลก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ให้ติดตามโพสต่อๆไปของเรา

สถานที่ท่องเที่ยวอุบล คาเฟ่เปิดใหม่อุบล ร้านกาแฟอุบลเปิดใหม่ คาเฟ่อุบลสวยๆ

ร้านนั่งชิวอุบล ร้านอาหารอุบล อุบลราชธานี